ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 099-295-5498

บทความ

สารพัดประโยชน์ของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่ออุณหภูมิจึงถูกนำมาใช้งานในอุตสากรรมสำหรับเก็บอุณหภูมิสินค้า

ตู้เปียกและตู้แห้งคืออะไร

จำหน่ายอลูมิเนียมสำหรับตู้เปียกและตู้แห้ง เพื่อใช้ประกอบเป็นห้องเก็บสินค้าได้อย่างหลากหลาย